Thuisverpleging Charlien Heylen
Onze zorgen

Uw zorg op maat

Op medisch voorschrift:


° Wondzorg

° Inspuitingen
° Compressietherapie
° Toedienen en klaarzetten van medicatie
° Blaassondage
° Oncologische zorgen
° Opvolgen en begeleiden van diabetespatiëten
° Incontinentiezorg

Zonder medisch voorschrift:

 

° Hulp bij hygiënische zorgen (hulp bij wassen, aan-en uitkleden, toiletbezoeken, enz...)° Pijnbestrijding
° Palliatieve zorgen
° Stomazorg
° Lavementen
° Aan- en afschakelen van sondevoeding
° TPN (Toedienen van parenterale voeding)
° Verzorging van poortkatheter
° ....